İÇ CEPHE BOYALAR
Xenon Silikonlu Silinebilir İpeksi Mat İç Cephe Boyası
Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, silikonlu, silinebilir, yüksek örtücülüğe ve aderansa sahip İpeksi mat iç cephe boyasıdır.